Apertura do curso 2012

 Lección Magistral: "Manchas solares", a cargo del Prof. Dr. D. Vicente Pérez Villar