CAMBIO CLIMÁTICO E PRODUCIÓN FORESTAL EN GALICIA

20/11/2017
Salón de Actos da Excma. Deputación Provincial de Lugo. Pazo Provincial - Praza de San Marcos - Lugo

 

CICLO DE CONFERENCIAS DR. D. LUIS ASOREY GARCÍA

O CAMBIO CLIMÁTICO E O SECTOR AGRARIO EN GALICIA

13, 14, 15, 16, 20, 21 e 22 de Novembro de 2017

 

20 de novembro, 19:3O horas

 

Roque Julio Rodríguez Soalleiro
Dr. Enxeñeiro de Montes. Catedrático do Departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría da USC.
"CAMBIO CLIMÁTICO E PRODUCIÓN FORESTAL EN GALICIA"

 

Descargar cartel