CAMBIO CLIMÁTICO, GANDERÍA E SANIDADE ANIMAL EN GALICIA

16/11/2017
Salón de Actos da Excma. Deputación Provincial de Lugo. Pazo Provincial - Praza de San Marcos - Lugo

 

CICLO DE CONFERENCIAS DR. D. LUIS ASOREY GARCÍA

O CAMBIO CLIMÁTICO E O SECTOR AGRARIO EN GALICIA

13, 14, 15, 16, 20, 21 e 22 de Novembro de 2017

 

16 de novembro, 19:3O horas

 

Prof. Dr. D. Pablo Díez Baños
Dr. en Veterinaria. Catedrático do Departamento de Patoloxía Animal da USC.
Membro de Número da Real Academia de Medicina e Cirurxía de Galicia.

"CAMBIO CLIMÁTICO, GANDERÍA E SANIDADE ANIMAL EN GALICIA"

 

Descargar cartel