EVOLUCIÓN DO CLIMA EN GALICIA. EVIDENCIAS E ESCENARIOS DE FUTURO

14/11/2017
Salón de Actos da Excma. Deputación Provincial de Lugo. Pazo Provincial - Praza de San Marcos - Lugo

 

CICLO DE CONFERENCIAS DR. D. LUIS ASOREY GARCÍA

O CAMBIO CLIMÁTICO E O SECTOR AGRARIO EN GALICIA

13, 14, 15, 16, 20, 21 e 22 de Novembro de 2017

 

14 de novembro, 19:3O horas

 

Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Dr.en Farmacia. Catedrático xubilado do Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola da USC. Profesor Emérito da USC.
Membro de Número da Academia de Farmacia de Galicia.

“EVOLUCIÓN DO CLIMA EN GALICIA. EVIDENCIAS E ESCENARIOS DE FUTURO"

 

Descargar cartel