MESA REDONDA: O CAMBIO CLIMÁTICO E A BIODIVERSIDADE

21/11/2017
Salón de Actos da Excma. Deputación Provincial de Lugo. Pazo Provincial - Praza de San Marcos - Lugo

 

CICLO DE CONFERENCIAS DR. D. LUIS ASOREY GARCÍA

O CAMBIO CLIMÁTICO E O SECTOR AGRARIO EN GALICIA

13, 14, 15, 16, 20, 21 e 22 de Novembro de 2017

 

21 de novembro, 19:3O horas

MESA REDONDA: O CAMBIO CLIMÁTICO E A BIODIVERSIDADE
Modera: Antonio Rigueiro Rodríguez

 

Manuel Antonio Rodríguez Guitián
Dr. en Bioloxía. Profesor contratado doutor do Departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría da USC.
"CAMBIO CLIMÁTICO E BIODIVERSIDADE VEXETAL"

Augusto de Castro Lorenzo
Dr. en Bioloxía. Profesor contratado do Departamento de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física da USC.
"CAMBIO CLIMÁTICO E BIODIVERSIDADE ANIMAL"

Julián Alonso Díaz
Dr. en Veterinaria. Presidente da Sociedade Micolóxica LUCUS
"CAMBIO CLIMÁTICO E BIODIVERSIDADE FÚNXICA DE MACROMICETOS"

 

Descargar cartel