Sedaqua - Humigal Sistemas Ecológicos de Depuración de Aguas, S.L.

Nos últimos anos e debido ao fenómeno do Cambio Climático, estase fomentando o aforro de enerxía e os sistemas eficientes e respetuosos co medio ambiente.

Sedaqua nace neste contexto e presenta un tratamento de depuración de augas mediante os humedais artificiais para pequenas poboacións e industrias. A idea xorde como consecuencia das experiencias realizadas polo Grupo de Investigación de Enxeñaría Química Ambiental da Universidade da Coruña.