Trileuco Solutions, SL

Trileuco Solutions é unha iniciativa empresarial galega, que proporciona servizos integrais de consultoría e solucións en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións. A nosa labor abrangue todos os ámbitos da enxeñería informática, pero a traxectoria profesional dos promotores fai que a optimización de procesos de negocio sexa un ámbito de especial interese para Trileuco.

Neste senso, actualmente estamos inmersos na definición dun primeiro sistema de axuda á decisión enfocado a empresas de venda on-line e callcenters, permitindo establecer un mecanismo xusto (e óptimo) de negociación entre as empresas e os clientes, conseguindo obter un beneficio económico por ambas partes.

Cómpre dicir, que todas as nosas solucións incorporan tecnoloxías e estándares amplamente consolidados no mercado, xunto ás últimas innovacións en tecnoloxías emerxentes, sendo ademais o Software Libre un dos alicerces fundamentais dos proxectos que levamos a cabo.