Salón de Actos da Excma. Deputación Provincial de Lugo C/ San Marcos nº 8. Lugo Hora: 19:30 h

CICLO DE CONFERENCIAS DR. D. LUIS ASOREY GARCÍA

IMPACTOS AMBIENTAIS: OS BOSQUES GALEGO

16, 17, 18, 19, 23, 24 e 25 de Novembro de 2009

 

Día 16 de novembro (Apertura)

D. Antonio Rigueiro Rodríguez
Catedrático de Universidade do Dpto. de Producción Vexetal da USC
Membro de Número da RAGC
Producións e servizos dos montes e masas arboradas de Galicia

Día 17 de novembro

D. Pablo Ramil Rego
Profesor Titular do Dpto. de Botánica da USC
Director do IBADER (Instituto Universitario de Investigación de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural)

Historia dos bosques de Galicia

Día 18 de novembro

D. Manuel Antonio Rodríguez Guitián
Profesor contratado Doutor do Dpto. de Produción Vexetal da USC.

Os bosques e o patrimonio natural de Galicia: diversidade e ameazas

Día 19 de novembro

D. Francisco Javier Amigo Vázquez
Profesor Titular do Dpto. de Botánica da USC

Os bosques húmidos de Galicia

Día 23 de novembro

D. Francisco Javier Fernández de Ana Magán
Presidente da Asociación Forestal de Galicia.

A sanidade dos bosques e masas arboradas de Galicia

Día 24 de novembro

D. Roxelio Pérez Moreira
Profesor do Dpto. de Edafoloxía e Química Agrícola da USC.

“Bosques e Paixase”

Día 25 de novembro (Clausura)

D. Ricardo García-Borregón Millán
Director Xeral de Conservación da Natureza
Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia

“Os bosques nos espazos protexidos de Galicia”