Salón de Actos Pazo de San Roque San Roque nº2 · SANTIAGO DE COMPOSTELA Hora: 20,00 h

XII AVANCES EN CIENCÍA E TECNOLOXÍA: O DESENVOLVEMENTO SOSTENIBLE COMO ESIXENCIA ACTUAL

2, 3, 4, 5, 9, 10 e 11 de Novembro de 2009 ás 20,00 h.

 

Día 2 de novembro (Apertura)

Prof. Dr. Enrique Roca Bordello
Catedrático de Universidade do Dpto. de Enxeñaría Química da USC
Sostibilidade: Concepto e medida

Día 3 de novembro

Prof. Dr. Alberto González-Garcés Santiso
Subdirector do Instituto Español de Oceanografía
Pesca e industria pesquera sostible

Día 4 de novembro

Prof. Dr. Juan Méndez Dónega
Director do Instituto de Investigacións Lácteas de Galicia (CTL)
Avances no sector lácteo

Día 5 de novembro

Prof. Dr. Gabriel Pereiro López
Xerente e Director Técnico do Centro de Desarrollo ECONATUR
Composites a partir de fibras vexetais: Unha alternativa sostible no modo de construir

Día 9 de novembro

Prof. Dr. Antonio Rigueiro Rodríguez
Catedrático de Universidade do Dpto. de Produción Vexetal da USC.
Membro Numerario da RAGC
Xestión sostible no bosque

Día 10 de novembro

Prof. Dr. Felipe Macías Vázquez
Catedrático de Universidade do Dpto. de Edafoloxía da USC.
Presidente da Sociedad Española de Ciencia del Suelo
Sumidoiro de CO2 , recuperación dos espacios degradados e produción de biomasa como acción sostible

Día 11 de novembro (Clausura)

Prof. Dr. José Rivas Rey
Catedrático de Universidade do Dpto. de Física Aplicada da USC
Director do Instituto Luso-Galaico de Nanotecnoloxía
Contribucións e aplicacións da nanotecnoloxía á sostibilidade

Descargar Cartel