O PROXECTO LIFE LUGO + BIODINÁMICO DO PROGRAMA ACCIÓN POLO CLIMA "PLANIFICACIÓN DUN BARRIO MULTIECOLÓXICO COMO MODELO DE RESILIENCIA URBANA"

Salón de Actos da Excma. Deputación Provincial de Lugo. Pazo Provincial - Praza de San Marcos - Lugo

 

CICLO DE CONFERENCIAS DR. D. LUIS ASOREY GARCÍA

O CAMBIO CLIMÁTICO E O SECTOR AGRARIO EN GALICIA

13, 14, 15, 16, 20, 21 e 22 de Novembro de 2017

 

13 de novembro, 19:3O horas

Conferencia inaugural
 

Antonio Rigueiro Rodríguez
Dr. Enxeñeiro de Montes. Catedrático do Departamento de Produción Vexetal e
Proxectos de Enxeñaría da Universidade de Santiago de Compostela.
Membro de Número da Real Academia Galega de Ciencias.

“O PROXECTO LIFE LUGO + BIODINÁMICO DO PROGRAMA ACCIÓN POLO CLIMA "PLANIFICACIÓN DUN BARRIO MULTIECOLÓXICO COMO MODELO DE RESILIENCIA URBANA”"

 

Descargar cartel