A extracción da invasora Carpobrotus edulis é suficiente para restaurar as dunas costeiras?

Grupo de ecofisioloxía vexetal: plantas invasoras
Facultade de Bioloxía - Universidade de Vigo


Ten Carpobrotus edulis un impacto sobre as plantas nativas? Como afecta ás poboacións nativas o efecto residual de C. edulis? Co fin de responder a estas preguntas, examinamos o impacto da planta invasora C. edulis na xerminación, crecemento e supervivencia das sementes e adultos de dúas especies de plantas nativas (Malcolmia littorea e Scabiosa atropurpurea) crecendo con ramas ou sementes de C. *edulis. C. edulis ten un forte impacto negativo sobre a xerminación, o crecemento e a supervivencia das especies nativas M. littorea e S. Atropurpurea. Estes impactos foron altamente dependentes das etapas de desenvolvemento das plantas nativas e invasoras. Estes resultados son cruciais para novas estratexias de conservación da biodiversidade nos hábitats costeiros.