Tests clínicos de diagnóstico no Síndrome de Ollo Seco (SOS): obxectivación e validación

Mª Jesús Giraldez Fernandez, Carlos García Resúa, Hugo Pena Verdeal, Mercedea Miñones Conde y Eva Yebra-Pimentel Vilar
Universidade de Santiago de Compostela

O Síndrome de Ollo Seco (SOS) éunha enfermidade da superficie ocular cuxa prevalencia aumentou moito nos últimos años, para afectar a un 10-35% da poboación. Os tests clínicos de diagnóstico presentan unha variabilidade importante, debido principalmente a subxectividade das probas diagnósticas; todos estes feitos son responsables tamén da amplia variabilidade dos estudos epidemiolóxicos.

O obxectivo fundamental deste Grupo de Investigación, en Optometría, é obxectivar os tests clínicos mais utilizados no diagnóstico do SOS. Desenvolvendo técnicas automáticas de procesado de imagen e video coa finalidad de detectar automáticamente oespesor da capa lipídica, a ruptura e o adelgazamento da película lacrimal. A finalidade última é implementar os test clínicos de valoración da película lacrimal, para un diagnóstico obxectivo do SOS. 

Patrón lipídico interferencial coloreado. De todos os patróns da capa lipídica da película lacrimal, éste indica o maior espesor de dita capa. Ainda que é indicativo dunha boa protección frente á evaporación da película lacrimal, puede ocasionar problemas de sequedade ocular.