Syntheractive, SL

Synteractive é unha empresa TIC que presta servizos visualmente avanzados para a televisión dixital, independentes do set-top box, definidos mediante vídeo sintético interactivo.