Benvida

Entrou na páxina web da Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), Benvida/o! Invitámolo a visitar as súas distintas seccións, nas que poderá encontrar información sobre a RAGC, sobre os seus obxectivos e as súas actividades. Se realmente considera que a promoción social do coñecemento é un factor decisivo para lograr o desenvolvemento socioeconómico e o benestar social de Galicia, continúe connosco e axúdenos nesta difícil tarefa coas súas achegas. Todos xuntos, con contribucións mesmo menores, pero na mesma dirección, poderemos lograr máis doadamente un obxectivo de alcance.

 


Miguel A. Ríos
Presidente