Equipo de Goberno

Equipo de goberno en funcións

 

Presidente

 

 

Prof. Dr.  D. Miguel Ángel Ríos Fernández

Vicepresidente: Prof. Dr.. D. Franco Fernández González
Secretario: Prof- Dr.  D. Antonio Ballester Álvarez-Pardiñas
Tesoureiro: Prof. Dr.  D. Manuel Bao Iglesias
Bibliotecario: Prof. Dr.  D. Antonio Rigueiro Rodríguez

 

Equipo de goberno electo:

Presidente:                 Juan Manuel Lema Rodicio

Vicepresidenta:           Alicia Estévez Toranzo

Secretaria:                  Pilar Bermejo Barrera

Tesorero:                    Antón Álvarez Sousa

Bibliotecario:               Fernando Pérez González