O Prof. Dr. D. Antonio Álvarez Sousa, novo Académico Numerario da RAGC