O Prof. Dr. D. José Juan Pazos Arias, novo Académico Numerario da RAGC