O Prof. Dr. D. Ramón Doallo Biempica, novo Académico Numerario da RAGC