O Prof. Dr. D. Ramón Vidal Romaní, novo Académico Numerario da RAGC