Premios de Divulgación Científica da
REAL ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS

O “Premio RAGC de divulgación científica” pretende recoñecer a traxectoria dunha persoa ou dun programa orientado á difusión ou divulgación da ciencia en Galicia. 

As candidaturas serán propostas polas Académicas e Académicos, sendo a Xunta de Goberno da RAGC a responsable da elección. O premio será entregado en acto público e consistirá nun diploma e nunha figura alegórica.