Volumen XXXII Ano: 2013

Conservación in vitro de germoplasma de aliso mediante su almacenamiento en frio,
Autores: Mª del Carmen San José, Laura V. Janeiro, Elena Corredoira
Adherencia entre las armaduras y el hormigón reciclado
Autores: Sindy Seara Paz, Ismael Vieito Raña, Manuel Paredes González, Iris González Taboada
Validación e aplicación da metodoloxía dos estudos epidemiolóxicos sobre o abuso de drogas a través da análise das augas residuais en Galicia
Autores: Iria González-Mariño, José Benito Quintana, Isaac Rodríguez, Rafael Cela