Aníbal R. Figueiras Vidal

Catedrático de Universidade

Aníbal R. Figueiras Vidal (Vigo, 6 de mayo de 1950) é Enxeñeiro de Telecomunicación (UPM, 1973) e Doutor na mesma titulación (UPC, 1976). Catedrático de Universidade desde 1976, presta actualmente os seus servizos na UC3M. A súa docencia e investigación céntranse no Tratamento Dixital de Sinais e o Aprendizaxe Máquina. Publicou máis de 400 contribucións científico-técnicas (artigos e ponencias), dirixiu un centenar de proxectos e contratos de I+D nacionais e internacionais, e dirixido varias decenas de Teses Doutorais. Recibiu o Premio Miguel Catalán 2019 da Comunidade de Madrid á traxectoria investigadora. É Académico Numerario da Real Academia de Ingeniería (foi o seu Presidente de 2007 a 2011), Correspondente da Academia de Ingeniería de México, e recibiu Doutorandos “Honoris Causa” das Universidades de Vigo e San Pablo (Arequipa, Perú).