Premios de Divulgación Científica da
REAL ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS

O “Premio RAGC de divulgación científica” pretende recoñecer a traxectoria dunha persoa ou dun programa orientado á difusión ou divulgación da ciencia en Galicia.

As candidaturas serán propostas polas Académicas e Académicos, sendo a Xunta de Goberno da RAGC a responsable da elección. O premio será entregado en acto público e consistirá nun diploma e nunha figura alegórica.

 

Histórico Premiados

2023

 

IV Premio de Divulgación Científica 2023

IES Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago de Compostela

Motivación: A motivación da concesión foi recoñecer o proxecto educativo do instituto no fomento da cultura científica e tecnolóxica. O Instituto Rosalía de Castro ten como obxectivo que o seu alumnado cultive a curiosidade e desenvolva habilidades para a indagación e a investigación. Deste xeito, senta as bases dunha cultura científica entre o estudantado da ESO, Bacharelato, STEAMbach, ciclos de FP e ESA, que lles permite acceder de xeito máis doado á investigación na universidade.

 Galería

 

2022

 

III Premio de Divulgación Científica 2022

Manuel Luis Casalderrey García

Motivación: A motivación da concesión foi recoñecer a súa ampla e frutífera traxectoria persoal no eido da divulgación científica en Galicia, particularmente a publicación regular desde o ano 1989 no xornal “La Voz de Galicia” de artigos de divulgación científica sobre temas de candente actualidade e ámbito moi diverso.

 Galería

 

2021

II Premio de Divulgación Científica 2021

Ramón Núñez Centella

Motivación: A motivación da concesión foi recoñecer a súa “ampla e frutífera” traxectoria no eido da divulgación científica en Galicia, e en particular, o seu traballo pioneiro na creación de museos de carácter científico na comunidade galega e noutras rexións de España “o que o converten nunha figura senlleira da divulgación da ciencia, merecedor do premio”.

Premio Divulgación cientifica 2021

Galería

 

2020

I Premio de Divulgación Científica 2020

Jorge Mira Pérez

Motivación: A motivación da concesión foi a consideración de ser o científico que máis traballo divulgativo está a facer dentro da ciencia en Galicia, de grande calidade, constante no tempo e ampliamente recoñecida.