Patrocinadores

Os nosos mais fieis Patrocinadores e Colaboradores que fan posible a Real Academia Galega de Ciencias

Lograr que Galicia se converta nun país avanzado, cun pobo culto e un sistema produtivo alimentado polo coñecemento, é unha tarefa difícil, cuxa consecución require aproveitar e optimizar todos os recursos, todas as achegas. Integrar recursos diversos xera valor engadido e orientalos coordinadamente na dirección correcta multiplica a eficiencia.La colaboración é, polo tanto, un ben necesario, que ademais ten valor por si mesma nun caso como este, en que se busca a mentalización social, pola participación e a implicación que leva consigo.

 

Por todo iso, a Real Academia Galega de Ciencias solicita, dende estas liñas, a colaboración de entidades públicas e privadas, á vez que ofrece a súa propia. E por iso tamén quere agradecer ás entidades que, no momento actual lle brindade a súa axuda dalgún modo.

ENTIDADES PATROCINADORAS

Agencia Gallega de Innovación, Xunta de galicia e Xacobeo 2021 da Consellería de Economía e Industria (Xunta de Galicia), que financia as actividades básicas da Academia.

  Universidad de Santiago, que proporciona aloxamento á RAGC en dependencias de la Facultade de Química.

 Fundación Barrié, que financia publicacións da Academia. 

 Fundación Barrié, que financia publicacións da Academia. .

Deputación de Pontevedra, que financia o Ciclo de Conferencias Científicas Aida Fernández Ríos.

Diputación Provincial de A Coruña, que financia investimentos culturais e o ciclo de conferencias AVANCES EN CIENCIA E TECNOLOXÍA.

Diputación Provincial de Lugo, que financia o ciclo de conferencias LUIS ASOREY.

CONVENIOS