Premios de Investigación

Ernesto Viéitez Cortizo

Convocatoria 2023

A RAGC convoca os Premios de Investigación Ernesto Viéitez Cortizo 2023, que recoñecen a investigación de maior nivel desenvolta en Galicia, dotados con 6.000 €. O prazo da convocatoria rematará o 15 de febreiro de 2024.

  Formulario de inscrición Premios de Investigación Ernesto Viéitez Cortizo

  Lema do traballo  Solicitante

  Engadir solicitantes adicionais  Engadir solicitante adicional 1  Engadir solicitante adicional 2
  Engadir coautores


  Descargue este arquivo e engada os coautores que desexe. Logo adxunte o documento dende o seguinte botón.  Resumo do traballo

  Salientando a importancia e orixinalidade do traballo e explicando os principais resultados atinxidos (Máx. 8000 caracteres, aprox. 4 páxinas).


  Indicadores de calidade


  (Patentes, publicación en revistas científicas e tecnolóxicas, impacto, etc.) (Máx. 2000 caracteres, aprox. 1 páxina).  Anexos


  Aportar nun só documento en pdf o documento que se presenta ó premio. É importante que o nome do documento sexa o “lema” do traballo e que se retiren os nomes e filiación dos autores para así proceder a unha avaliación anónima.


  De conformidade co disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, e a Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, informámoslle que os datos proporcionados ao longo da prestación do servizo incorporaranse ás Actividades da REAL ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS con CIF número Q1568010A e domicilio social na Facultade de Química. Avda. das Ciencias S/N. CAMPUS SUR - VIDA, 15.782, Santiago de Compostela (A Coruña). A finalidade do devandito tratamento é a inscrición nos “Premios de Investigación Ernesto Viéitez Cortizo”. Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, borrado, limitación, oposición e portabilidade en calquera momento por escrito, acompañada dunha copia dun documento oficial que identifica dirixido ao enderezo arriba indicado ou ao correo electrónico ragciencias@ragc.gal. Pode contactar co Delegado de Protección de Datos da REAL ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS na dirección de correo electrónico dpo@aysinnova.es. Co presente documento declara que entende e acepta a Política de Privacidade do sitio web www.ragc.gal

  Histórico Premiados

  Ano 2023

  Premio a un Traballo de Investigación

  Microplásticos no medio ambiente: un reto para a ciencia e a sociedade

  Autores

  Soledad Muniategui Lorenzo, Purificación López Mahía, José Manuel Andrade Garda, Estefanía Concha Graña, Verónica Fernández González, Carmen Mª Moscoso Pérez, Adrián López Rosales, Borja de La Fuente Ferreiro e Diana Beatriz Diez Pérez Núñez; do Grupo de Química Analítica Aplicada do Instituto Universitario de Medio Ambiente da Universidade da Coruña.

   Clic para acceder á galería

  Mención Honorífica – Traballo de Investigación

  A nedilación de PCK1 controla o metabolismo da glicosa

  Autores

  María Jesús González Rellán, Uxía Fernández Paz, Rubén Nogueiras Pozo, Tamara Parracho Martínez, Eva María Nóvoa Deaño, Marcos Fernández Fondevila, Natália da Lima Silva, Lucía Ramos Lage, Amaia Rodríguez Murueta, Marina Serrano Maciá, Gonzalo Pérez-Mejías, María del Pilar Chantada Vázquez, Cristina Riobello Suárez, Christelle Veyrat-Durebex, Sulay Amparo Tovar Carro, Roberto Coppari, Ashwin Woodhood, Markus Schwaninger, Vicent Prevot, Teresa Cardoso Delgado, Miguel Antonio López Pérez, Antonio Díaz Quintana, Carlos Diéguez González, Diana Guallar Artal, Gema Frühbeck, Irene Díaz-Moreno, Susana Belén Bravo López e María Luz Martínez-Chantar; do Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS) da Universidade de Santiago.

   Clic para acceder á galería

  Mención Honorífica – Traballo de Investigación

  Novo paradigma de aprendizaxe automática auto-supervisada mediante reconstrución multi-modal para o desenvolvemento de sistemas intelixentes máis eficientes e eficaces na análise de imaxe médica

  Autores

  Marcos Ortega Hortas, Jorge Novo Buján, José Rouco Maseda e Álvaro Suárez Hervella; do Grupo de Investigación en Visión Artificial e Recoñecemento de Patróns (VARPA) da Facultade de Informática da Universidade da Coruña.

   Clic para acceder á galería

  Ano 2022

  Premio a un Traballo de Investigación

  Selectividade en reaccións químicas de moléculas individuais

  Autores

  Diego Peña Gil e Iago Pozo, do Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS) da Universidade de Santiago; Florian Albrecht, Leo Gross e Ivano Tavernelli, do IBM Research de Zúric; Shadi Fatayer, da King Abdullah University; e Jascha Repp da Universidade de Regensburg.

  Clic para acceder á galería

  Mención Honorífica – Traballo de Investigación

  Aplicación dos residuos da depuración de bivalbos en Galicia para a recuperación dos ecosistemas mariños mediante arrecifes artificiais con cunchas

  Autores

  Luis Carral Couce, María Isabel Lamas Galdo, José Luis Mier Buenhombre, Juan José Cartelle Barros, Salvador Naya Fernández e Javier Tarrío Saavedra; da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (Universidade da Coruña).

  Clic para acceder á galería

  Premio de Promoción de Mozos Investigadores menores de 30 anos

  Sistema de recuperación en varias fases para a detección de desinformación online relacionada coa saúde

  Autores

  Marcos Fernández Pichel, David E. Losada Carril e Juan C. Pichel Campos; do Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS) da Universidade de Santiago.

  Clic para acceder á galería

  Mención Honorífica – Premio de Promoción de Mozos Investigadores menores de 30 anos

  From scarcity problem diagnosis to recycled water acceptance: A perceptive-axiological model (PAM) of low and high contact uses

  Autores

  Sergio Vila Tojo, José Manuel Sabucedo Cameselle, Elena María Andrade Fernández e Cristina Gómez Román; do Centro Interdisciplinar de Investigación en Tecnoloxías Ambientais (CRETUS) da Universidade de Santiago. E Mónica Alzate García e Gloria Seoane Pesqueira, da Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago.

   

   Clic para acceder a la galería

  Ano 2021

  Premio a un Traballo de Investigación

  Paradigma da criptografía post-cuántica co deseño de esquemas homomórficos máis eficientes e seguros fronte a futuros ataques cuánticos

  Autores

  Alberto Pedrouzo e Fernando Pérez González, membros do centro atlanTTic da Universidade de Vigo (UVigo); Juan Ramón Troncoso, investigador pertencente á Escola Politécnica Federal de Lausana (EPFL) en Suíza,; e Nicolás Gama e Mariya Georgieva da empresa Inpher.

  Clic para acceder a la galería

  Mención Honorífica – Traballo de Investigación

  Nanosistemas baseados en quitosano como plataforma de administración de vacinas fronte ao neumococo

  Autores

  Sandra Robla, Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS) da Universidade de Santiago (USC); Maruthi Prasanna, investigadora da Unité Fonctionnalité et Ingénierie des Protéines (UFIP) da Universidade de Nantes e do CiMUS; Rubén Varela, departamento de Bioquímica e Bioloxía Molecular da USC; Cyrille Grandjean da UFIP da Universidade de Nantes;  e Noemí Csaba do CiMUS da USC.

  Clic para acceder a la galería

  Premio de Promoción de Mozos Investigadores menores de 30 años

  Enxertos óseos sintéticos

  Autores

  Víctor Santos, investigador do Departamento de Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica da Facultade de Farmacia da USC; Beatriz Magariños, Departamento de Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica da Facultade de Farmacia da USC; Ricardo Starbird, Escola de Química do Instituto Tecnolóxico de Costa Rica; Javier Suárez, Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Publica de Canarias (Universidad de La Laguna); José Bruno, Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica da Facultad de Farmacia da Universidad de La Laguna; Carmen Álvarez e Carlos Alberto García, Departamento de Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica da Facultade de Farmacia da USC.

  Clic para acceder a la galería

  Ano 2020

  Premio a un Trabajo de Investigación

  A edición do ARN dependente de ADAR1 salvagarda a transición epitelio mesénquima e o proceso de reprogramación aliviando o estrés do Retículo Endoplasmático.

  Autores: Diana Guallar Artal, Alejandro Fuentes Iglesias, Yara Souto Becerra, Cristina Ameneiro Quiñoy, Óscar Freire Agulleiro, José Ángel Pardavila Paz, Adriana Escudero Pérez, Vera García Outeiral, Tiago Manuel Martins Moreira, Carmen Leyre Sáenz Ausejo, Heng Xiong, Dongbing Liu, Daniel Torrecilla Cillero, Jochen Hartner, Miguel González Blanco, Leo J Lee, Miguel A. López Pérez, Carl Walkley, Jianlong Wang y Miguel Ángel Fidalgo Pérez.

  “CIMUS Icahn School of Medicine at Mount Sinai. BGI-Shenzhen Horizon Discovery, Cambridge Research Park Donnelly Centre for Cellular and Biomolecular Research St. Vincent’s Institute of Medical Research Columbia Center for Human Development “

  Mención Honorífica – Trabajo de Investigación

  Transfer Learning in urban object classification: online images to recognize point clouds

  Autores: Jesús Balado Frías, Ricardo Teixeira Sousa, Lucía Díaz Vilariño y Pedro Arias Sánchez.

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 30 años

  Minería de datos en arquivos astronómicos: O descubrimento dun novo tipo de estrelas, as estrelas ricas en fósforo

  Autores: Raúl Santoveña Gómez, Thomas Masseron, Domingo Anibal García Hernández, Arturo Manchado Torres, Olga María Zamora Sánchez, Minia Manteiga Outeiro y José Carlos Dafonte Vázquez.

  “CITIC UDC Instituto de Astrofísica de Canarias”

  Mención Honorífica – Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 30 años

  Chiral Overpass Induction in Dynamic Helical Polymers Bearing Pendant Groups with Two Chiral Centers

  Autores: Esteba Suárez Picado, Félix Freire Iribarne, Emilio Quiñoá Cabana y Ricardo Riguera Vega.

  Centro Singular de investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS) – USC

   

  Ano 2019

  Premio a un Trabajo de Investigación

  El proceso de la domesticación instantánea en las variedades de castaño europeas

  Autores: Santiago Pereira Lorenzo, Ana María Ramos Cabrer, Teresa Barreneche, Claudia Mattioni, Fiorella Villani, Belén Díaz-Hernández, Luis M. Martín, Aurelio Robles-Loma y Yonatan Cáceres, Ángela Martín.

  Dpto. de Producción Vegetal y Proyectos de Ingeniería. Escola Politécnica Superior. USC
  Université de Bordeaux
  Research Institute on Terrestrial Ecosystems (IRET)
  Universidad de Córdoba
  Universidad de Extremadura

  Clic para acceder a la galería

  Mención Honorífica – Trabajo de Investigación

  Desarrollo de una metodología in-situ para la monitorización de contaminantes emergentes en aguas

  Autores: María Celeiro Montero – Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Soluciones Analíticas (LIDSA) y María Llompart Vizoso Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología – Facultad de Química.

  Clic para acceder a la galería

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 30 años

  La deficiencia de p107 incrementa el gasto energético al inducir la termogénesis de la grasa parda y el amarronamiento del tejido adiposo blanco

  Autores: Juan Cuñarro Gómez, Xabier Buque García, Javier Lugilde Valín, Anxo Vidal Figueroa , Alfonso Mora Corral, Guadalupe Sabio Buzo, Rubén Nogueiras Pozo, Carlos Diéguez González, Patricia Aspichueta Celaa y Sulay Tovar Carro.

  CIMUS. USC
  Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III

  Clic para acceder a la galería

  Mención Honorífica – Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 30 años

  Unha caracterización de álxebras de Lie a través da exponenciación alxébrica

  Autores: Xabier García Martínez

  Clic para acceder a la galería

  Ano 2018

  Premio a un Trabajo de Investigación

  La administración de nanopartículas específicamente diseñadas para direccionar miR-20a a las células endoteliales del sinusoide hepático hace posible una eficaz reducción de las metástasis hepáticas causadas por el cáncer de colon

  Autores: Alejandro Sánchez Barreiro, Joana Márquez Clavijo , Inés Fernández Piñeiro, Marcos Jesús Araúzo-Bravo, Gereon Poschmann, Kai Stühler , Abdel-Majid Khatib, Fernando Unda Rodríguez, Gaskon Ibarretxe Bilbao, Irantzu Bernales Pujana y Iker Badiola Etxaburu.

  Dpto. de Farmacología, Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Fac. de Farmacia USC
  Facultad de Medicina y Enfermería. Dpto. de Biología Celular e Histología. Universidad del País Vasco
  Ikerbasque Research Professor. Biodonostia Health Research Institute
  Biologisch-Medizinisches Forschungszentrum (BMFZ). Universitätsstraße
  Université Bordeaux
  Faculty of Science and Technology, University of the Basque Country UPV/EHU

  Clic para acceder a la galería

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  Resolución de Algoritmos Index-Digit de gran tamaño en una GPU: FFT y Sistemas Tridiagonales

  Autores: Adrián Pérez Diéguez, Jacobo Lobeiras Blanco, Margarita Amor López y Ramón Doallo Biempica.

  Fac. Informática. UDC

  Clic para acceder a la galería

   

  Ano 2017

  Premio a un Trabajo de Investigación

  A perovskita [TprA][Mn(dca)3]: o primeiro material híbrido orgánico-inorgánico con efectos barocalóricos xigantes baixo presións fácilmente accesibles, para refrixeración respectuosa co medio ambiente

  Autores: Juan Manuel Bermúdez García, Manuel Sánchez Andújar, Socorro Castro García, Jorge José López Beceiro, Ramón Pedro Artiaga Díaz y María Antonia Señarís Rodríguez.

  Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas – CICA. UDC
  Escuela Politécnica Superior. Dpto. Ingeniería Industrial II
  Escuela Politécnica Superior. Dpto. de Ingeniería Naval e Industrial

  Clic para acceder a la galería

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  Fabricación de dispositivos preclínicos mediante tecnología láser que mimeticen vasos sanguíneos para el estudio in-vitro de patologías bajo condiciones de flujo

  Autores: María de la Inmaculada Aymerich López. Física. USC

  Clic para acceder a la galería

   

  Ano 2016

  Premio a un Trabajo de Investigación

  DETECCIÓN RÁPIDA DE ANISÁKIDOS MEDIANTE ESPECTOMETRÍA DE MASAS PRM (Parallel Reaction Monitoring)

  Autores: Mónica Carrera Mouriño, José Manuel Gallardo Abuín, Santiago Pascual del Hierro, Ángel Francisco González González y María Isabel Medina Méndez.

  Instituto de Investigaciones Marinas (IIM)
  Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

  Clic para acceder a la galería

  Mención Honorífica – Premio a un Trabajo de Investigación

  Caracterización espectral do signo constante da función de Green dos problemas (k,n – k).

  Autores: Alberto Cabada Fernández y Lorena Saavedra López.

  Dpto. de Análise Matemática. Facultade de Matemáticas USC

  Clic para acceder a la galería

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  La ingesta de dieta alta en grasa disminuye la producción por el estómago de FNDC5, una proteína a la que se le ha atribuido un papel protector frente a la obesidad

  Autores: Silvia Barja Fernández. Fundación Ramón Domínguez, Instituto Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela.

  Clic para acceder a la galería

  Mención Honorífica – Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  Reconocimiento selectivo de largas secuencias de ADN con construcciones peptídicas multicomponentes

  Autores: Jéssica Rodríguez Villar. Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CIQUS)

  Clic para acceder a la galería

   

  Ano 2015

  Premio a un Trabajo de Investigación

  Efectos celulares y moleculares de nanopartículas de magnetita en células neuronales humanas

  Autores: Blanca Laffon Lage, Gözde Kiliç, Eduardo Pásaro Méndez y Vanessa Valdiglesias García.

  Universidad de A Coruña Dpto. de Biología Celular y Molecular Dpto. de Psicología (Psicobiología)

  Clic para acceder a la galería

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  Reacciones de Sustitución Galvánica en Nanopartículas de Óxidos de Metales de Transición

  Autores: Miguel Alexandre Ramos Docampo. Dpto. Química Física. UVigo

   

   

  Ano 2014

  Premio a un Trabajo de Investigación

  Biotecnología celular aplicada a la recuperación funcional del ictus isquémico

  Autores: Dr. José Antonio Castillo Sánchez, Dr. Tomás Sobrino Moreiras y Dr. Francisco Campos Pérez

  Clic para acceder a la galería

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  Holografía en teorías no conformes

  Autores: Iago Bea Besada. Dpto. de Física de partículas. USC

   

  Ano 2013

  Premio a un Trabajo de Investigación – “Ex aequo”

  Identificación automática por resonancia magnética nuclear de la uva de origen en vinos blancos de Galicia

  Autores: Dr. Ricardo Riguera Vega. Dpto. Química Orgánica. USC

  Premio a un Trabajo de Investigación – “Ex aequo”

  Biotecnología aplicada a la obtención de castaños resistentes a la enfermedad de la tinta

  Autores: Dra. María Elena Corredoira Castro y Dra. Ana María Vieitez Martín. Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, CSIC

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  Funciones de Green para Ecuaciones Diferenciales con Involuciones

  Autores: Fernando Adrián Fernández Tojo. Dpto. Análisis Matemático. USC.

   

  Ano 2012

  Premio a un Trabajo de Investigación

  “Validación e aplicación da metodoloxía dos estudos epidemiolóxicos sobre o abuso de drogas a través da análise das augas residuais en Galicia”

  Autores: Dra. Iria González Mariño, Dr. José Benito Quintana Álvarez, Dr. Isaac Rodríguez Pereiro y Dr. Rafael Cela Torrijos.

  Instituto de Investigación e Análises Alimentarios (IIAA) Laboratorio de Química Analítica USC

  Clic para acceder a la galería

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  Adherencia entre las armaduras y el hormigón reciclado (Adhore)

  Autores: Gumersinda Seara Paz, Ismael Vieito Raña y Manuel Paredes González. Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica E.T.I. Caminos, Canales y Puertos UDC

  Clic para acceder a la galería

   

  Ano 2011

  Premio a un Trabajo de Investigación

  “Análisis de los procesos de flujo subterráneo y superficial en problemas medioambientales: adaptación de un código numérico gestionado con SIG a la cuenca del río Barcés, A Coruña”

  Autores: Dr. Francisco Padilla Benítez y Dr. Jesús Horacio Hernández Anguiano. ETS Ingenieros de Caminos, canales y puertos

  Clic para acceder a la galería

  Mención Honorífica a un Trabajo de Investigación

  “A evolución do bilingüismo en Galicia: proxeccións a longo prazo por áreas xeográficas”

  Autores: Jorge Mira, Sr. Luis Francisco Seoane Iglesias, Dr. Håkan Casares Berg y Dr. Xosé Enrique Monteagudo Romero.

  Clic para acceder a la galería

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  “O papel das augas freáticas nas interacións terr-atmosfera, no clima e no réxime pluviométrico da Península Ibérica”

  Autores: Dña. Lucía Gestal Souto, D. Alberto Martínez de la Torre y D. Alexandre Ríos Entenza. Dpto. de Física de la Materia Condensada. F. de Físicas. USC.

  Clic para acceder a la galería

   

  Ano 2010

  Premio a un Trabajo de Investigación

  “Interceptación de señales de comunicación bacteriana en bacterias aisladas del medio marino

  Autores: Dr. Ana María Otero Casal y Dr. Manuel Romero Bernárdez. Dpto. de Microbiología. F. de Biología, USC

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  “O papel das augas freáticas nas interacións terr-atmosfera, no clima e no réxime pluviométrico da Península Ibérica”

  Autores: Dña. Lucía Gestal Souto, D. Alberto Martínez de la Torre y D. Alexandre Ríos Entenza. Dpto. de Física de la Materia Condensada. F. de Físicas. USC.

   

  Ano 2009

  Premio a un Trabajo de Investigación

  “Estudio para la mejora de la calidad del vino albariño”

  Autores: Dra. Carrmen Martínez Rodríguez Investigadora MBG, CSIC y Dr. Alfonso V. Carrascosa Santiago Investigador I. Fermentaciones I., CSIC.

  Mención Honorífica  – Premio a un Trabajo de Investigación

  “Avances en el conocimiento del patógeno emergente de rodaballo Edwardsiella tarda

  Autores: Dña. Nuria Castro Iglesias y Dra. Beatriz Magariños Ferro. USC-Biología Dpto. Microbiología y Parasitologí

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  “Desarrollo de bancos de germoplasma de castaño y alcornoque mediante crioconservación de ápices caulinares y embriones somáticos”

  Autores: Dra. Nieves del Pilar Vidal González del Instituto de Invest. Agrob. de Galicia CSIC, Dra. Ana Mª Vieitez Martín Instituto de Invest. Agrob. de Galicia CSIC, Dra. María Rosario Fernández Blanco TRAGSA-Dpto. de Mejora Agroforestal y Dra. Beatriz Cuenca Valera TRAGSA-Dpto. de Mejora Agroforestal.

   

  Ano 2007

  Premio a un Trabajo de Investigación

  “Determinación de metales en algas marinas destinadas a la alimentación humana producidas y procesadas en Galicia: desarrollo de metodología analítica automática”

  Autora: Dra. María del Carmen Yebra Biurrum. Dra. en Ciencias Químicas por la USC

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  “Evaluación del efecto de la selenometionina sobre la reparación del daño en el ADN”

  Autora: Dña. Vanessa Valdiglesias García. Lda. En Biología por la UDC

  Premio a un traballo publicado na Revista da RAGC

  “Respuesta de plantas de Álamo a elevadas concentraciones de plomo”

  Autores: D. José Luis Couselo Bandín Investigador contratado del CSI y Dra. Elena Corredoira Castro Dra. en Biología por la USC.

  Ano 2006

  Premio a un Trabajo de Investigación

  Declarado DESERTO

   

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  “Análisis hidrodinámico del arrastre del berberecho Cerastoderma edule de los lombos del Ulla”

  Autor: D. José Anta Álvarez

   

  Premio a un traballo publicado na Revista da RAGC

  “Detección de proteínas alteradas en suero de pacientes con cáncer colorrectal mediante electroforésis diferencial en gel”

  Autores: Profa. Dra. Ana María Rodríguez Piñeiro, Prof. Dr. Francisco J. Rodríguez Berrocal y Profa. Dra. María Páez de la Cadena.

   

  Ano 2005

  Premio a un Trabajo de Investigación

  “Análisis de la situación de las especies del noroeste ibérico incluídas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en la categoría “datos insuficientes”

  Autores: Prof. Dr. D. Javier Guitián Rivera y Prof. Dr. D. Pablo Guitián Rivera.

    

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  “Diseño y desarrollo de un innovador sistema de anclaje para báculos de alumbrado, que permita reducir la gravedad de los accidentes de tráfico que se produzcan contra ellos”

  Autor: D. Abraham Segade Robleda.

    

  Premio a un traballo publicado na Revista da RAGC

  “Diseño de un sistema experimental de captación y cómputo de escorrentías, instalado en una zona de monte”

  Autores: Prof. Dr. D. Francisco Quiroga Lago y Prof. Dr. D. Avelino Núñez Delgado.

     

   

  Ano 2004

  Premio a un Trabajo de Investigación

  “Estudios de los residuos de corte de granito “serrines” en relación con sus características como residuo, su potencial contaminante y aplicaciones prácticas en ingeniería civil”

  Autores: Dr. D. Jordi Delgado Martín y Dr. D. Ricardo Juncosa Rivera.

    

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  “Propiedades locais de espacio-tempos relativistas”

  Autores: D. Miguel Brozos Vázquez y D. José Carlos Díaz Ramo.

    

  Premio a un traballo publicado na Revista da RAGC

  “Aguas residuais de pequenos aglomerados populocionais: um recruso estratéxico”

  Autores: Dr. D. A.C.R.A. Matos, Dr. D. I.M.A.M.O. Bentes, Dr. D. J.M.G. Torres Pereira y Dr. D. Antonio Vilela de Matos.

    

   

  Ano 2003

  Premio a un Trabajo de Investigación

  “Modelo de predicción de actividad para el control de plagas de babosas en la agricultura de Galicia”

  Autores: Dr. D. José Castillejo Murillo, Dr. D. Javier Iglesias Piñeiro y Dr. D. Manuel Barrada Beiras.

    

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  “Existencia de solución para un sistema infinito de ecuacións diferenciais funcionais discontinuas a través do Teorema do punto fixo de Tarski”

  Autor: D. José Ángel Cid Araújo.

    

  Premio a un traballo publicado na Revista da RAGC

  “La agresividad de las anémonas de mar ( Cnidaria, Anthozoa, Actiniaria) mediante las estructuras marginales denominadas Acrorhagi”

  Autor: Dr. D. Mauricio O. Zamponi.

    

   

  Ano 2002

  Premio a un Trabajo de Investigación

  Obtención de palpas de celulosa a partir de materiais non leñoso de baixo impacto ambiental

  Autores: Alberto de Vega Martín y Pablo Ligero Martínez-Rivas.

    

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  “Análisis de la expresión vascular del VEFG y de su receptor VEGFR-2 en la hipercolesterolemia experimental. Modulación por las vitaminas C y E”

  Autora: Beatriz Wespereira Rodríguez.

    

  Premio a un traballo publicado na Revista da RAGC

  “Aplicación de sistemas automatizados con detección fluorescente en la determinación de los fenotipos moleculares de un STR inédito en el locus D7S1530”

  Autores: M. Burgos, J.M. Regueiro, M. Regueiro y B. Caeiro.

    

   

  Ano 2001

  Premio a un Trabajo de Investigación

  “Células progenitoras mesencefálicas como terapia alternativa para la enfermedad de Parkinson: obtención, caracterización y potenciación del fenotipo dopaminérgico”

  Autora: Dña. Jannette Rodríguez Pallares.

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  “Tratamento hidrolítico anaerobio de augas residuais urbanas”

  Autor: Juan Antonio Álvarez Rodríguez

  Premio a un traballo publicado na Revista da RAGC

  “Anisotropía inducida por campo magnético en perovskitas do cobalto

  Autores: Prof. Dr. Jorge Mira Pérez, Prof. Dr. José Rivas Rey y M.A. Señarís Rodríguez.

  Ano 1999

  Premio a un Trabajo de Investigación

  “Mecanismos antivirales inespedíficos en rodaballo (Scopthalmus maximus). Estudio con el vires de la septicmia hemorrágica viral (VHSV)”

  Autora: Carolina Tafalla Piñeiro

    

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  “Laboratorios con objetivos docentes y de formación sobre Internet y el World Wide Web”

  Autor: Luis Elogio Anido Rifón

    

  Premio a un traballo publicado na Revista da RAGC

  “Condicionamientos extructurais na alteração tardi a pós-cimemática do granito de Vale das Gatas (N. de Portugal)”

  Autor: A. Vilela de Matos

    

   

  Ano 1997

  Premio a un Trabajo de Investigación

  “El gorgojo del eucalipto (Gonipterus scutellatus) en Galicia: Biología y métodos de control”

  Autor: Prof. D. Adolfo Cordero Rivera.

    

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  “Cryptosporidiosis: Un intento de transmisión del agente causal de la infección en el hombre y otros mamíferos a peces destinados al consumo humano”

  Autor: D. Francisco Freire Santos

    

  Premio a un traballo publicado na Revista da RAGC

  “Análisis mutacional en 17 afectos gallegos de fribrosis quística”

  Autora: Dra. Dña. Diana Valverde Pérez et al.

    

   

  Ano 1996

  Premio a un Trabajo de Investigación

  Declarado DESERTO

  (Su dotación queda acumulada á dotación dos premios da próxima convocatoria.)

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  “Síntesis enantioespecífica de inhibidores de glicosidasas y análogos”

  Autora: Dña. María Jesús Blanco Pillado.

    

  Premio a un traballo publicado na Revista da RAGC

  “Las babosas como plaga en la agricultura. Claves de identificación y mapas de distribución”

  Autor: D. José Castillejo Murillo.

    

   

  Ano 1995

  Premio a un Trabajo de Investigación

  “Estudio etnobotánico da Serra do Courel Alto (Lugo)”

  Autor: D. Xosé Emilio Blanco Castro.

    

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  “Análogos carbocíclicos de nucleósidos derivados de ciclobutano: síntese e avaliación da súa actividade como potenciais anti-VIH”

  Autor: D. Antonio Rodríguez Hergueta

    

  Premio a un traballo publicado na Revista da RAGC

  “Diversidade florística dos xardíns pacegos de Galicia”

  Autores: D. Carlos Rodríguez Dacal y D. Xesús Izco Sevillano.

    

   

  Ano 1994

  Premio a un Trabajo de Investigación

  “Regulación de la demanda de resevas bioenergéticas en Mitylus”

  Autora: Dña. Fuencisla Sanjuán Serrano

    

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  “Diseño e operación dun biorreactor para producción en contínuo de lignininaperoxidasa. Aplicación ó tratamento de compostos tóxicos recalcitrantes”

  Autor: D. Gumersindo Feijoo Costas

    

  Premio a un traballo publicado na Revista da RAGC

  “In vitrto Mycorrhization of Cork Oak (Quercus suber L.) Micropropagated Plantlets”

  Autores: Dña. Anabela Romano y Dña. María Amelia Martins-Louçao.

    

   

  Ano 1993

  Premio a un Trabajo de Investigación

  “Morfodinámica natural e antrópica da ría de Foz e o seu entorno”

  Autor: D. José Javier Díez González.

    

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  “Infección de birnavirus no rodaballo cultivado en Galicia”

  Autora: Dña. Beatriz Nóvoa García.

    

   

  Ano 1992

  Premio a un Trabajo de Investigación

  “Capital extranjero y Empresas multinacionales en Galicia”

  Autor: Antonio Doval Adan.

    

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  “Transición a la Irreversibilidad: Dispersión de Taylor y termodinámica extendida”

  Autor: Juan Camacho Castro.

    

   

  Ano 1991

  Premio a un Trabajo de Investigación

  “Productos naturales marinos de las costas de Galicia: sustancias antitumorales y antivirales

  Autores: Ricardo Riguera Vega, Emilio Quiñoa Camba, Jaime Rodríguez González y Carlos Jiménez González.

    

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  “Espectrofotometría absoluta en varias regiones de Júpiter entre 6.000-6.500 Å durante la aposición de 1991”

  Autor: José Luis Ortíz Moreno

    

  Accésit

  “Variedades case-complexas con méricas indefinidas e estructureas case-complexas opostas

  Autores: Agustín Bonome Dopico, Regina Castro Bolañ y Luis María Hervella Torrón.

    

   

  Ano 1990

  Premio a un Trabajo de Investigación

  “Importancia das parasitosis causadas por nemátodos nos peixes das costas galegas”

  Autores: Manuel Sanmartin Duran, Pilar Quinteiro Alonso, Raúl Iglesias y Florencio Martín Ubeira.

    

  Premio de Promoción de Jóvenes Investigadores menores de 28 años

  “Estudio epidemiolóxico da depresión na poboación adolescente galega”

  Autora: Angela Juana Torres Iglesias