Científica/o Galega/o do Ano

Desde o ano 2006, a RAGC honra a memoria dun científico ou científica que teña contribuído decisivamente ao desenvolvemento da ciencia e a tecnoloxía en Galicia. O acto central celébrase no Día da Ciencia en Galicia,  o 8 de outubro de cada ano, en lembranza do nacemento do Padre Feijoo, pioneiro no apoio ao método científico.

DÍAS DA CIENCIA EN GALICIA

Agradecementos

En relación con este tema é de destacar e agradecer a iniciativa adoptada por o  Concello de Santiago de crear o Parque das Ciencias Isidro Parga, no que se lembra aos Científicos galardoados pola Academia.