Día da Ciencia en Galicia

No contexto da promoción social do coñecemento, obxectivo xeral desta Real Academia, creuse que sería moi conveniente presentar á Sociedade galega a vida e obra daqueles galegos ilustres que se destacaron pola súa contribución ao desenvolvemento da ciencia e aos non galegos que realizaron en Galicia importantes contribucións no ámbito científico técnico.

Por iso, a Real Academia Galega de Ciencias, en sesión plenaria celebrada o 6 de Xullo de 2006, acordou instituír o Día do Científico Galego. Cada ano, a Academia acordará en sesión plenaria, a designación dun personaxe que, reunindo algunha das condicións anteriores, será proclamado Científico Galego do ano. O acordo establece tamén que, aínda que a designación é para todo o ano, se lle renderá unha homenaxe pública, en acto solemne.

Con data 18 de Decembro de 2014 o Pleno da RAGC adoptou o acordo de cambiar a denominación Día do Científico Galego polo de Día da Ciencia en Galicia, porque reflicte dun modo máis directo o obxectivo da celebración, que non é outro que a promoción social da Ciencia en Galicia. Inicialmente celebrábase o 23 de abril de cada ano, aniversario da creación da Academia. Finalmente, en Pleno celebrado o 29 de abril de 2015, a RAGC estableceu como nova data para o Día da Ciencia en Galicia, o día 8 de outubro de cada ano, con carácter inamovible. A nova data conmemora o nacemento do Padre Benito Jerónimo Feijóo Montenegro, promotor indiscutible da Ciencia nos seus primeiros momentos.

DÍAS DA CIENCIA EN GALICIA

ACTUALIDADE

O químico Tomás Batuecas Marugán foi o homenaxeado este ano no Día da Ciencia en Galicia.

A homenaxe, que coincide co 150 aniversario da creación da táboa periódica, foi aprobado unanimemente polos académicos con base na traxectoria de Batuecas como referente internacional na determinación dos pesos atómicos dos elementos químicos. Esta propiedade dos diferentes tipos de elementos que forman a materia é fundamental para orientar e manexar as súas aplicacións en innumerables campos do coñecemento e da industria.

Agradecementos

En relación con este tema é de destacar e agradecer a iniciativa adoptada por o  Concello de Santiago de crear o Parque das Ciencias Isidro Parga, no que se lembra aos Científicos galardoados pola Academia.