Premios á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia

Coa colaboración da Axencia Galega de Innovación (GAIN)

Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), coa colaboración da Axencia Galega de Innovación (GAIN) da Xunta de Galicia, convoca anualmente os Premios á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia, para recoñecer casos de éxito en transferencia de coñecemento en Galicia e difundilos entre a cidadanía.

Co obxectivo de facer o proceso de presentación de proxectos máis doado, simplificáronse as bases e reduciuse o tamaño máximo das memorias. A tramitación das candidaturas faise telematicamente. Os destinatarios destes galardóns son os investigadores e as empresas na súa faceta máis aplicada e de transferencia de coñecemento.

 

Modalidades

Premio

Francisco Guitián Ojea

A un traballo de investigación aplicada, dotado con 5.000 €, para recoñecer a creación, a cargo de un grupo de investigación, dunha tecnoloxía aínda non transferida e da que se deriven claras aplicacións para o desenvolvemento socioeconómico de Galicia. 

Premio

Fernando Calvet Prats

A un caso de éxito de transferencia de tecnoloxía desde un grupo de investigación a unha empresa, dotado con 5.000 €. Prémiase conxuntamente ao grupo de investigación creador da tecnoloxía transferida e á empresa destinataria. Será válido calquera mecanismo de transferencia desde o grupo á empresa (adquisición de patente, proxecto conxunto, spin-off, etc.).

Consulta as bases

Histórico Premiados

Ano 2023

PREMIO “FRANCISCO GUITIÁN OJEA” A UN TRABALLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA

Desenvolvemento dun fármaco innovador dirixido contra o cancro de colon metastático

Angélica Figueroa Conde-Valvis, Lía Jove Filgueiras, Andrea Rodríguez Alonso e Alba Casas Pais, do Instituto de Investigación Biomédica da Coruña (INIBIC).

Clic para acceder á galería

PREMIO “FERNANDO CALVET PRATS” A UN CASO DE ÉXITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOXÍA PROMOVIDO POR UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Transferencia de resultados de investigación en Minería de Procesos ao longo dunha década: unha tecnoloxía e unha spin-off, InVerbis, que son xa referencia internacional

Alberto Bugarín Diz, Manuel Lama Penín e Manuel Mucientes Molina, do Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS) da Universidade de Santiago; e Inverbis Analytics, S.L.

Clic para acceder á galería

PREMIO “RICARDO BESCANSA MARTÍNEZ” A UN CASO DE ÉXITO EMPRESARIAL DE IMPLANTACIÓN DE TECNOLOXÍA TRANSFERIDA

Tecnoloxía para optimizar o desenvolvemento de novos fármacos

Diversa Technologies, S.L.

 Clic para acceder á galería

Ano 2022

PREMIO “FRANCISCO GUITIÁN OJEA” A UN TRABALLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA

PolyDeep: Sistema inteligente de detección y clasificación en tiempo real de lesiones colorrectales mediante Deep Learning

Miguel Reboiro Jato, Daniel González Peña, Florentino Fernández Riverola, Hugo López Fernández, Alba Nogueira Rodríguez e Fernando Campos Tato, da Escola Superior de Enxeñería Informática da Universidade de Vigo (Campus de Ourense); Joaquín Cubiella Fernández, Laura Rivas del Moral, Manuel Puga Giménez de Azcárate, Jesús Miguel Herrero Rivas, Eloy Sánchez Hernández, David Remedios Espino, Águeda Iglesias Gómez e Laura Codesido Prado, do Servizo de Aparato Dixestivo do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO); e Rubén Domínguez Carbajales, do Servizo de Tecnoloxías da Información do CHUO.

 Clic para acceder a la galería

PREMIO “FERNANDO CALVET PRATS” A UN CASO DE ÉXITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOXÍA PROMOVIDO POR UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Ligandos fluorescentes como alternativa al uso de la radioactividad en la industria farmacéutica

Eddy Sotelo Pérez e Francisco Javier Sardina, do Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS) da Universidade de Santiago (USC); e María Isabel Loza e José Brea, do Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CIMUS) da USC.

 Clic para acceder a la galería

PREMIO “RICARDO BESCANSA MARTÍNEZ” A UN CASO DE ÉXITO EMPRESARIAL DE IMPLANTACIÓN DE TECNOLOXÍA TRANSFERIDA

Tecnoloxía microfluídica para optimizar o proceso de descubrimento de moléculas e fármacos

BFlow, S.L.

 Clic para acceder a la galería

Ano 2021

PREMIO “FRANCISCO GUITIÁN OJEA” A UN CASO DE ÉXITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOXÍA PROMOVIDO POR UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Utilización de proteínas da parede celular bacteriana como base para a formulación de vacinas de subunidades con aplicación en acuicultura

Manuel Luis Lemos Ramos del Instituto de Acuicultura da Universidade de Santiago (USC), Carlos Jiménez González de la Facultade de Ciencias da Universidade de A Coruña (UDC), Miguel Balado Dacosta del Instituto de Acuicultura de la USC, Katherine Valderrama Pereira del Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA) de la UDC, Antón Vila Sanjurjo de la Facultade de Ciencias de la UDC, Diego Rey Varela del Instituto de Acuicultura da USC y Jaime Rodríguez González del Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA) de la UDC.

Clic para acceder a la galería

PREMIO “FERNANDO CALVET PRATS” A UN TRABALLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA

BIOFAST – Biomaterial para rexeneración ósea

Pío Manuel González Fernández, Julia Serra Rodríguez e Stefano Chiussi, Grupo de investigación de Novos Materiais do Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais (CINTECX) da Universidade de Vigo (UVigo).

Clic para acceder a la galería

PREMIO “RICARDO BESCANSA MARTÍNEZ” A UN CASO DE ÉXITO EMPRESARIAL DE IMPLANTACIÓN DE TECNOLOXÍA TRANSFERIDA

Solución de verificación de identidade durante o onboarding

Alice Biometrics S.L.

Clic para acceder a la galería

Ano 2020

PREMIO “FRANCISCO GUITIÁN OJEA” A UN CASO DE ÉXITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOXÍA PROMOVIDO POR UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Composición para o tratamento dos efectos secundarios da radioterapia e/ou quimioterapia

María D.  Mayán Santos de la Fundación Profesor Novoa Santos-Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC), Marina Rodríguez-Candela Mateos de la Fundación Profesor Novoa Santos-Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC), Benigno Acea Nebril SERGAS-Instituto de Investigación Biomédica de A, Marta Varela Eirín de la Fundación Profesor Novoa Santos-Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC), Carlota C. Díaz Carballada del SERGAS-Instituto de Investigación Biomédica de A, Eduardo Fonseca Capdevila del SERGAS-Instituto de Investigación Biomédica de A, Luis C. Barrio Calvo de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal y Adela Escudero López del Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM) – Hospital Universitario La Paz – IdiPAZ

Clic para acceder a la galería

PREMIO “FERNANDO CALVET PRATS” A UN TRABALLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA

Desenvolvemento dun medicamento para o tratamento efectivo de onicomicosis (micosis en uñas) e psoriasis ungueal

Francisco Javier Otero Espinar, Elena Cutrín López, Soledad Anguiano Igea y José Gómez Amoza del GI2109 PAAQUASIL. Facultade de Farmacia USC

Clic para acceder a la galería

PREMIO “RICARDO BESCANSA MARTÍNEZ” A UN CASO DE ÉXITO EMPRESARIAL DE IMPLANTACIÓN DE TECNOLOXÍA TRANSFERIDA

Medición Avanzada de audiencia mediante visión por computador

RELEYEBLE S.L.

Clic para acceder a la galería

 

Ano 2019

PREMIO “FRANCISCO GUITIÁN OJEA” A UN CASO DE ÉXITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOXÍA PROMOVIDO POR UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN

ÓRGANOS EN UN CHIP: TECNOLOGÍA LÁSER 3D PARA LA REALIZACIÓN DE MODELOS IN-VITRO DE SISTEMAS BIOLÓGICOS

María Teresa Flores Arias, Ezequiel Álvarez Castro, María Inmaculada Aymerich López y Alberto Pérez Muñuzuri de Photonics4life. Dpto. de Física Aplicada. USC

Clic para acceder a la galería

PREMIO “FERNANDO CALVET PRATS” A UN TRABALLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA

POTENCIANDO UN DESENRROLO SOSTIBLE: APLICACIÓN DE BIOSURFACTANTES OBTENIDOS A PARTIR DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES EN DISTINTOS SECTORES INDUSTRIAIS

Ana Belén Moldes Menduiña, José Manuel Cruz Freire, Benita Pérez Cid, Lorena Rodríguez López, Miriam Rincón Fontán y Alejandro López Prieto de EQ10. ESCOLADE ENXEÑERÍA INDUSTRIAL. UVigo

Clic para acceder a la galería

PREMIO “RICARDO BESCANSA MARTÍNEZ” A UN CASO DE ÉXITO EMPRESARIAL DE IMPLANTACIÓN DE TECNOLOXÍA TRANSFERIDA

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONSTITUCIÓN DE ALÉN SPACE

ALÉN SPACE, S.L.

Clic para acceder a la galería

 

 

Ano 2018

PREMIO A UN TRABALLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA

μ-ANTs: Una nueva tecnología de detección rápida de calor para aplicaciones en microcalorimetría

Autores: Francisco Rivadulla Fernández y Víctor Leborán Álvarez. CIQUS e Dpto de Química-Físca USC

Clic para acceder a la galería

MENCIÓN ESPECIAL A UN TRABALLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA

PESCAENVERDE: A HISTORIA DUNHA ECOETIQUETA

Autores: Gumersindo Feijoo Costa, María Teresa Moreira Vilar, Ian Vázquez Rowe y Pedro Villanueva Rey.Enxeñaría Química – CRETUS. USC

Clic para acceder a la galería

PREMIO MELLOR CASO DE ÉXITO EMPRESARIAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOXÍA PARA PEMES

Desarrollo de un sistema SIG de gestión de carreteras basado en datos georreferenciados 3D de alta densidad

Autores: INSITU S.L.

Clic para acceder a la galería

 

Ano 2017

PREMIO A UN TRABALLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA

Tecnología y procedimiento de transformación de sangre en harina

Autores: José Manuel Magide Ameijide y Hiram Varela Rodríguez. Escuela Politécnica Superior de Ingeniería. Dpto. Ingeniería Agroforestal. USC

Clic para acceder a la galería

PREMIO MELLOR CASO DE ÉXITO EMPRESARIAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOXÍA PARA PEMES

Hidrogeles de ciclodextrinas como plataformas para control de la cesión de sustancias activas

Autores: HGBeyond Materials Science s.l.

Clic para acceder a la galería

PREMIO AO MELLOR CASO DE ÉXITO EMPRESARIAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOXÍA PARA GRANDES EMPRESAS

Metodoloxía e ferramentas de cálculo para sistemas de intercambio térmico en sistemas anti-contaminación de motores

Autores: BorgWarner Emissions Systems Spain S.L.

Clic para acceder a la galería

 

Ano 2016

PREMIO A UN TRABALLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA

Nuevas estrategias para la prevención y el tratamiento de enfermedades orales bacterianas

Autores: Ana Mª Otero Casal Dpto. de Microbioloxía e Parasitoloxía.Facultade de Bioloxía. USC, Andrea Muras Mora, Celia Mayer Mayer, Manuel Romero Bernárdez, Natalia Mallo Seijas, Tamara Camino Martínez, Lucía García Jartín, Vanesa Blanc Pociello Dpto. de Microbioloxía. Dentaid Research Center, José Manuel Pose Rodríguez Dpto. De Cirurxía e Especialidade Médico-Cirúrxica. Fac. de Medicina e Odontoloxía. USC y Mª de la Paz Otero Casal, José Mª Suárez Quintanilla.

PREMIO MELLOR CASO DE ÉXITO EMPRESARIAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOXÍA PARA PEMES

Nuevos materiales para la reducción del consumo energético en la industria del vidrio laminado

Autores: EVASA (Encapsulantes de Valor Añadido S.A.

PREMIO AO MELLOR CASO DE ÉXITO EMPRESARIAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOXÍA PARA GRANDES EMPRESAS

SIMULACIÓN E OPTIMIZACIÓN DE REDES DE TRANSPORTE DE GAS

Autores: REGANOSA (Regasificadora del Noroeste SA)

 

Ano 2015

PREMIO A UN TRABALLO DE INVESTIGACIÓN APLICAD

17 anos de estudo da excitotoxicidade no ictus cerebral. Unha nova terapia baseada na redución do glutamato plasmático

Autores: José Antonio Castillo Sánchez, Francisco Campos Pérez y Tomás Sobrino Moreiras. Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

PREMIO EMPRESARIAL A UN CASO DE ÉXITO EN TRANSFERENCIA DE TECNOLOXÍA

Image Quantification Software for Brain (IQ-BRAIN)

Autores: Qubiotech, Health Intelligence, S.L.