Premios á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia 2020

Coa la colaboración da Axencia Galega de Innovación (GAIN)

Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), coa colaboración de la Axencia Galega de Innovación (GAIN) da Xunta de Galicia, convoca anualmente os Premios á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia, para recoñecer casos de éxito en transferencia de coñecemento en Galicia e difundilos entre a cidadanía.

Co obxectivo de facer o proceso de presentación de proxectos mais doado, simplificaronse as bases e reduciuse o tamano máximo das memorias. A tramitación das candidaturas faise telemáticamente. Os destinatarios destes galardóns son os investigadores e as empresas na súa faceta mais aplicada e de transferencia de coñecemento.

Categorías 

Premio “Francisco Guitián Ojea”

A un traballo de investigación aplicada, dotado con 6.000 €, para recoñecer a creación, a cargo de un grupo de investigación, dunha tecnoloxía aínda non transferida e da que se deriven claras aplicacións para o desenvolvemento socioeconómico de Galicia. 

 

Premio “Fernando Calvet Prats”

A un caso de éxito de transferencia de tecnoloxía promovido por un grupo de investigación, dotado con 6.000 €, froito da colaboración cunha empresa. O premio irá destinado ao grupo de investigación creador da tecnología transferida. Será válido calquera mecanismo de transferencia desde o grupo á empresa (adquisición de patente, proxecto conxunto, spin-off, etc.).

Premio “Ricardo Bescansa Martínez”

A un caso de éxito empresarial de implantación de tecnoloxía transferida, dotado con 6.000 €, froito da colaboración cun grupo de investigación galego. O premio irá destinado á empresa que teña implantado con éxito a tecnoloxía transferida. Será válido calquera mecanismo de transferencia desde o grupo á empresa (adquisición de patente, proxecto conxunto, spin- off, etc.). 

Consulta as bases