Académicos Históricos

Académicos Numerarios
Luis Ángel Cordero Rego / Matemáticas, Física e Ciencias da Computación

Luis Ángel Cordero Rego / Matemáticas, Física e Ciencias da Computación

1979

Tito Antonio Varela López / Bioloxía e Ciencias da Saúde

Tito Antonio Varela López / Bioloxía e Ciencias da Saúde

1982

Rafael Tojo Sierra / Bioloxía e Ciencias da Saúde

Rafael Tojo Sierra / Bioloxía e Ciencias da Saúde

1984

Manuel Pereiro Miguens  / Bioloxía e Ciencias da Saúde

Manuel Pereiro Miguens / Bioloxía e Ciencias da Saúde

1986

Luis Antonio Caramés Viéitez / Ciencias Económicas e Sociais

Luis Antonio Caramés Viéitez / Ciencias Económicas e Sociais

2015

José Juan Pazos Arias / Ciencias Técnicas

José Juan Pazos Arias / Ciencias Técnicas

2016

Académicos Correspondentes

Aníbal R. Figueiras Vidal / Ciencias Técnicas

Aníbal R. Figueiras Vidal / Ciencias Técnicas

2020

Santiago Grisolía / Bioloxía e Ciencias da Saúde

Santiago Grisolía / Bioloxía e Ciencias da Saúde

2022