Premio de Xornalismo Científico
CELIA BRAÑAS

Coa colaboración da Axencia Galega de Innovación (GAIN)

O Premio de Xornalismo Científico “Celia Brañas” trata de estimular e recoñecer as actividades de comunicación da ciencia e da tecnoloxía entre as/os profesionais do xornalismo dos medios de comunicación galegos.

Convocatoria 2024

A proposta debe consistir nunha peza xornalística, científica ou tecnolóxica, de carácter informativo, en formato escrito ou audiovisual, publicada ou emitida entre o 1 de maio de 2023 e o 30 de abril de 2024 en calquera medio galego (ou edición galega dun medio estatal).

A dotación do premio será de 5.000 € e irá acompañada dun diploma acreditativo. Asemade, concederase un accésit para o segundo traballo mellor valorado, tamén acompañado dun diploma acreditativo.

O prazo para presentar traballos rematará o 15 de maio de 2024.

  Formulario de inscrición Premios de Xornalismo Celia Brañas

  Datos do autor/a:

  Engadir solicitantes adicionais  Engadir solicitante adicional 1  Engadir solicitante adicional 2
  Engadir coautores


  Descargue este arquivo e engada os coautores que desexe. Logo adxunte o documento dende o seguinte botón.  Datos do traballo
  Resumo do traballo


  Resumo do traballo e explicación dos obxectivos, contexto, impacto atinxido ou calquera detalle que se considere de interese. (Máx. 4000 caracteres, aprox. 2 páxinas).  Reseña curricular da autora(s) ou autor(es).


  (Máx. 2000 caracteres, aprox. 1 páxina).  Anexos


  Aportar nun só documento en pdf o documento que se presenta ó premio: Traballo(s) publicados ou emitido (facilitar a ligazón) (máximo 5 MB).


  De conformidade co disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, e a Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, informámoslle que os datos proporcionados ao longo da prestación do servizo incorporaranse ás Actividades da REAL ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS con CIF número Q1568010A e domicilio social na Facultade de Química. Avda. das Ciencias S/N. CAMPUS SUR - VIDA, 15.782, Santiago de Compostela (A Coruña). A finalidade do devandito tratamento é a inscrición nos “Premios de Investigación Ernesto Viéitez Cortizo”. Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, borrado, limitación, oposición e portabilidade en calquera momento por escrito, acompañada dunha copia dun documento oficial que identifica dirixido ao enderezo arriba indicado ou ao correo electrónico ragciencias@ragc.gal. Pode contactar co Delegado de Protección de Datos da REAL ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS na dirección de correo electrónico dpo@aysinnova.es. Co presente documento declara que entende e acepta a Política de Privacidade do sitio web www.ragc.gal

  Histórico Premiados

  Ano 2023

  Premio

  Mila Méndez Otero

  “La revolución silenciosa de los informáticos”

  Medio: La Voz de Galicia
  Data: 23/10/22

   Galería

  Accésit

  José Luís Jiménez Díaz

  “Explorar el poder curativo de la música”

  Medio: ABC
  Data: 17/09/22

   Galería

   

  Ano 2022

  Premio

  Teresa Abuín

  “Costa inundable”

  Medio: “Vivir Aquí”, TVG
  Data: 16/01/22

   Galería

  Accésit

  Mar Álvarez Rama

  “A ameaza de macrogranxas na Limia”

  Medio: Nós Diario
  Data: 05/02/22

   Galería

   

  Ano 2021

  Premio

  Alberto Quian

  “Ciclodextrina: la conexión entre “El Señor de los Anillos’ y la pandemia de covid-19”

  Medio: El Salto
  Data:19/08/20

  Clic para acceder a la galería

  Accésit

  Manuel Cruz Rodríguez

  “Investigación fronte a praga da rata toupa”

  Medio: Labranza, TVG
  Data: 10/04/21

  Clic para acceder a la galería

   

  Ano 2020

  Premio

  Xavier Fonseca Blanco

  Si el calentamiento sigue, hay opciones de que llegue a Galicia un gran huracán

  Medio: La Voz de Galicia
  Data: 30/10/19

   

  Clic para acceder a la galería

  Accésit

  Selina Otero Verdes

  La apuesta científica de las aulas gallegas

  Medio: El Faro de Vigo
  Data: 15/12/19

  Clic para acceder a la galería

  Ano 2019

  Premio

  Silvia Rodríguez Pontevedra

  Las congeladoras toman el timón en la carrera científica por la cría del pulpo

  Medio: El País
  Data: 8/1/19

  Clic para acceder a la galería

   

  Ano 2018

  Premio

  Manuel Vicente García

  Ondas gravitacionais que soan en galego

  Medio: Radio Galega (Efervescencia)
  Data: 12/03/2018 (15:36)

  Clic para acceder a la galería

   

  Ano 2017

  Premio

  Manuel Rey Pan

  A ataxia SCA36, o mal sen cura da Costa da Morte

  Medio: Gciencia
  Data: 27/4/17

  Clic para acceder a la galería

   

  Ano 2016

  Premio

  Raúl Romar García

  Galicia reclutará a 1.000 pacientes en el mayor ensayo para tratar la artrosis

  Medio: La Voz de Galicia
  Data:20/9/15

  Clic para acceder a la galería