Premio de Xornalismo Científico Celia Brañas

    O papel determinante que exercen a ciencia e a tecnoloxía no desenvolvemento económico e o benestar social
dun país son a día de hoxe indiscutibles. Por iso, comunicar a ciencia á sociedade galega, facendo partícipe á cidadanía dos achados científicos e tecnolóxicos e/ou as súas aplicacións, así como tamén os casos de transferencia de coñecemento ás empresas galegas, convértese nunha prioridade para que ese papel dominante do coñecemento implique a todas as galegas e galegos.

Sabemos que os medios de comunicación poden contribuír dun xeito decisivo a acadar este obxectivo e que, polo tanto, procede estimular e recoñecer as actividades de comunicación da ciencia e da tecnoloxía entre as/os profesionais do xornalismo dos medios de comunicación galegos.

Por estes motivos, a Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), coa colaboración da Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Innovación (Gain), convoca a sexta edición do Premio de Xornalismo Científico Celia Brañas.

Convocatoria 2021

A proposta debe consistir nunha peza xornalística de carácter informativo en formato escrito ou audiovisual publicado ou emitido entre o 1 de xuño de 2020 e o 20 de maio de 2021 en calquera medio galego.

A dotación do premio será de 3.000 € e irá acompañada dun diploma acreditativo. Asemade, concederase un accésit dotado con 1.000 € para o segundo traballo mellor valorado, tamén acompañado dun diploma acreditativo.

O prazo para presentar traballos rematará o 20 de maio de 2021.