Medallas de Investigación da
REAL ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS

 Para recoñecer publicamente as traxectorias senlleiras
na ciencia e a tecnoloxía galegas, a RAGC creou as “Medallas de investigación da Real
Academia Galega de Ciencias” identificadas con científicas ou científicos de gran
relevancia, fundadores da RAGC ou elixidos como “Científicos do ano”

As “Medallas de investigación da Real Academia Galega de Ciencias”
recoñecen a traxectoria de científicos e científicas en activo, con actividade
consolidada, desenvolvida maioritariamente en Galicia.

Medallas Galicia de Investigación 2021  

Medallas Galicia de Investigación 2020  

Medalla Enrique Vidal Abascal

Matemáticas, Física e CC. da Comput.

Carlos Salgado

Carlos Salgado

Medalla Antonio Casares Rodríguez

Química e Xeoloxía

Jesús Simal-Gándara

Jesús Simal-Gándara

Medalla Ángeles Alvariño González

Bioloxía e CC. da Saúde

Luis Miguel Botana

Luis Miguel Botana

Medalla Isidro Parga Pondal

Ciencias Técnicas

Xosé Ramón Nóvoa

Xosé Ramón Nóvoa

Medalla Domingo García-Sabell Rivas 

CC. Económicas e Sociais

José Manuel Sabucedo

José Manuel Sabucedo