Medallas de Investigación da
REAL ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS

 Para recoñecer publicamente as traxectorias senlleiras
na ciencia e a tecnoloxía galegas, a RAGC creou as “Medallas de investigación da Real
Academia Galega de Ciencias” identificadas con científicas ou científicos de gran
relevancia, fundadores da RAGC ou elixidos como “Científicos do ano”

As “Medallas de investigación da Real Academia Galega de Ciencias”
recoñecen a traxectoria de científicos e científicas en activo, con actividade
consolidada, desenvolvida maioritariamente en Galicia.

Convocatoria Medallas Investigación 2024

 

Medallas Galicia de Investigación 2023

Medalla Enrique Vidal Abascal

Mat., Física e CC. da Com.

Ricardo Cao Abad

Ricardo Cao Abad

Medalla Antonio Casares Rodríguez

Química e Xeoloxía

Aurora Grandal d´Anglade

Aurora Grandal d´Anglade

Medalla Ángeles Alvariño González

Bioloxía e CC. da Saúde

David Posada González

David Posada González

Medalla Isidro Parga Pondal

Ciencias Técnicas

Fernando Obelleiro Basteiro

Fernando Obelleiro Basteiro

Medalla Domingo García-Sabell Rivas 

CC. Económicas e Sociais

Jesús F. Salgado Velo

Jesús F. Salgado Velo

Medallas Galicia de Investigación 2022

Medalla Enrique Vidal Abascal

Mat., Física e CC. da Com.

Jorge Mira Pérez

Jorge Mira Pérez

Medalla Antonio Casares Rodríguez

Química e Xeoloxía

Isabel Pastoriza Santos

Isabel Pastoriza Santos

Medalla Ángeles Alvariño González

Bioloxía e CC. da Saúde

Jesús López Romalde

Jesús López Romalde

Medalla Isidro Parga Pondal

Ciencias Técnicas

Mª Ángeles Sanromán Braga

Mª Ángeles Sanromán Braga

Medalla Domingo García-Sabell Rivas 

CC. Económicas e Sociais

Ramón Máiz Suárez

Ramón Máiz Suárez

Medallas Galicia de Investigación 2021 

Medalla Enrique Vidal Abascal

Mat., Física e CC. da Com.

Manuel Eulogio Ladra González

Manuel Eulogio Ladra González

Medalla Antonio Casares Rodríguez

Química e Xeoloxía

María Antonia Señarís Rodríguez

María Antonia Señarís Rodríguez

Medalla Ángeles Alvariño González

Bioloxía e CC. da Saúde

Carmen Álvarez Lorenzo

Carmen Álvarez Lorenzo

Medalla Isidro Parga Pondal

Ciencias Técnicas

Luis Castedo Ribas

Luis Castedo Ribas

Medalla Domingo García-Sabell Rivas 

CC. Económicas e Sociais

Carlos Hervés Beloso

Carlos Hervés Beloso

Medallas Galicia de Investigación 2020  

Medalla Enrique Vidal Abascal

Mat., Física e CC. da Com.

Carlos Salgado

Carlos Salgado

Medalla Antonio Casares Rodríguez

Química e Xeoloxía

Jesús Simal-Gándara

Jesús Simal-Gándara

Medalla Ángeles Alvariño González

Bioloxía e CC. da Saúde

Luis Miguel Botana

Luis Miguel Botana

Medalla Isidro Parga Pondal

Ciencias Técnicas

Xosé Ramón Nóvoa

Xosé Ramón Nóvoa

Medalla Domingo García-Sabell Rivas 

CC. Económicas e Sociais

José Manuel Sabucedo

José Manuel Sabucedo

Medallas Galicia de Investigación 2019  

Medalla Enrique Vidal Abascal

Mat., Física e CC. da Com.

Alfredo Bermúdez de Castro

Alfredo Bermúdez de Castro

Medalla Antonio Casares Rodríguez

Química e Xeoloxía

José Luis Mascareñas

José Luis Mascareñas

Medalla Ángeles Alvariño González

Bioloxía e CC. da Saúde

Carlos Diéguez

Carlos Diéguez

Medalla Isidro Parga Pondal

Ciencias Técnicas

María Teresa Moreira

María Teresa Moreira

Medalla Domingo García-Sabell Rivas 

CC. Económicas e Sociais

Xabier Labandeira Villot

Xabier Labandeira Villot