Medallas de Investigación da
REAL ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS

 Para recoñecer publicamente as traxectorias senlleiras
na ciencia e a tecnoloxía galegas, a RAGC creou as “Medallas de investigación da Real
Academia Galega de Ciencias” identificadas con científicas ou científicos de gran
relevancia, fundadores da RAGC ou elixidos como “Científicos do ano”

As “Medallas de investigación da Real Academia Galega de Ciencias”
recoñecen a traxectoria de científicos e científicas en activo, con actividade
consolidada, desenvolvida maioritariamente en Galicia.

Medallas Galicia de Investigación 2020  

Medallas Galicia de Investigación 2019  

Medalla Enrique Vidal Abascal

Matemáticas, Física e CC. da Comput.

Alfredo Bermúdez de Castro

Alfredo Bermúdez de Castro

Medalla Antonio Casares Rodríguez

Química e Xeoloxía

José Luis Mascareñas

José Luis Mascareñas

Medalla Ángeles Alvariño González

Bioloxía e CC. da Saúde

Carlos Diéguez

Carlos Diéguez

Medalla Isidro Parga Pondal

Ciencias Técnicas

María Teresa Moreira

María Teresa Moreira

Medalla Domingo García-Sabell Rivas 

CC. Económicas e Sociais

Xavier Labandeira Villot

Xavier Labandeira Villot