Xosé Ramón García Bustelo

Profesor de Investigación no Consello Superior de Investigacións Científicas

O Dr. Xosé R. Bustelo é actualmente Profesor de Investigación no Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), a principal institución científica do goberno central español. Tamén ocupa o cargo de Investigador Principal no Centro de Investigación Biomédica sobre o Cancro (CIBERONC), unha iniciativa multicéntrica patrocinada polo goberno español destinada a promover o traballo cooperativo na investigación clínica básica e clínica.

A formación científica do Dr. Bustelo inclúe o seu doutorado en Bioloxía pola Universidade de Santiago de Compostela (1990) e un período posdoutoral no Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Research Institute (Princeton, NJ, USA; anos 1990-1993). Posteriormente traballou como “Staff Scientist” no Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Research Institute (Princeton, NJ, USA; anos 1993-1996), como “Assistant Professor” no Departamento de Patoloxía da State University of New York at Stony Brook (Stony Brook, NY, USA; anos 1996-2000) e, posteriormente, como Científico Titular (1999-2004) e Investigador Científico (2004-2005) do CSIC no Centro de Investigación do Cancro (CIC) de Salamanca.

O traballo do Dr. Bustelo céntrase na comprensión dos mecanismos de transducción de sinais que contribúen ao desenvolvemento do cancro e outras enfermidades de alta incidencia. O seu grupo de investigación identificou xenes implicados nestes procesos, novos programas tumorais, dianas terapéuticas e pegadas xenéticas diagnósticas con potencial interese clínico para os pacientes. A produción científica do doutor Bustelo inclúe máis de 150 artigos cientificos e varias patentes.

A súa traxectoria científica foi recoñecida por unha serie de premios científicos españois e internacionais, entre os que destacan o Young Investigator Award for Cancer Research (USA), o Sinsheimer Award (USA), o Carol M. Balwin Award por Breast Cancer Research (USA), o Premio Nacional de Oncoloxía Echevarne (España), o Premio Pfizer de Investigación Básica (España), o Premio Severo Ochoa de Investigación Biomédica (España) e o Premio Internacional de Investigación Oncolóxica Científica e Técnica Ramiro Carregal (España).

Xunto coa súa actividade científica, o Dr. Bustelo está involucrado en tarefas de xestión científica que inclúen, por exemplo, a subdirección do CIC de Salamanca, a dirección da Unidade de Xenómica e Proteómica do CIC, a participación no Comité Executivo do CIBERONC, a coordinación do Programa de Mecanismos de Progresión Tumoral do CIBERONC así como a participación nun gran número de comités científicos. No periodo 2019-2020 foi presidente da Asociación Española de Investigación sobre o Cancro, da cal é actualmente Presidente-Previo.