Salón de Actos Pazo de San Roque San Roque nº2 · SANTIAGO DE COMPOSTELA Hora: 20,00 h

 

XIII AVANCES EN CIENCIA E TECNOLOXÍA: POSIBLES ACCIÓNS PARA A REDUCIÓN DA CONTAMINACIÓN EN NÚCLEOS URBANOS

2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de Novembro de 2010 ás 20,00 h.

 

Día 2 de Novembro (Apertura)
Prof. Dr. D. Luís Espada Recarey
Catedrático de Universidade do Dpto. de Enxeñaría Química da Universidade de Vigo.
Ex – reitor da UVigo e Valedor do Cidadán do Concello de Vigo.
Contaminación en xeral e ambientes urbanos en particular
Día 3 de Novembro
D. Federico López Taetzel
Arquitecto
Contribución, por unha edificación correcta, á redución da contaminación interior, o maior confort e á salubridade
Día 4 de Novembro
Profa. Dra. Dona Mª Pastora Bello Bugallo
Profa. Titular de Enxeñaría Química. Directora da Aula de Enerxías Renovables da ETSE da USC
Abastecemento enerxético en condicións de salubridade: Bomba de calor e microcoxeración
Día 8 de Novembro
Prof. Dr. D. Luís Ortiz Torres
Catedrático de Universidade da Universidade de Vigo
Director da Escola Universitaria de Enxeñaría Técnica Forestal de Pontevedra
A biomasa como combustible de uso urbano
Día 9 de Novembro
D. Javier Bullón
Director de I+D de Ferroatlántica
 As formas de enerxía solar como achega en salubridade urbana
Día 10 de Novembro
D. Benito Fernández González
Presidente – Director Xeral de ENGASA.
Enerxía de Galicia
Redes de calor e frío; urbanismo sostible
Día 11 de Novembro (Clausura)
Prof. Dr. D. Gumersindo Feijoo Costa
Catedrático de Universidade e Director do Dpto. de Enxeñería Química da USC
OMitigación de emisións contaminantes. Medida de efectos