A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) apoia o manifesto “As respostas están nas Ciencias”, promovido polo Colexio Oficial de Médicos da Coruña.

As academias e os colegios profesionaiss sanitarios de Galicia, xunto aos decanos e directores das facultades de ciencias sanitarias, uníronse a través do acto “As respostas están na ciencia”, celebrado no Salón Nobre do Pazo de Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela, para renovar publicamente o seu compromiso coa cidadanía galega na busca da calidade, a equidade e a excelencia nos servizos relacionados coa saúde. O manifesto foi lido polo académico da #RAGC Ángel Carracedo. #asrespostasnaciencia

Máis información e manifesto: https://www.comc.es/es/comc-es/131-noticias/noticias/2460-manifiesto-respostas-na-ciencia

Share This