MESA REDONDA

Lugar: Estación Científica do Courel

Data: 10 de novembro, sábado

Hora: 10.30
 

INTERVEÑEN

Fernando Serrulla Rech (Forense)   

Margarita Sanín (Artista forense)

Marcos Vaqueiro Rodríguez (Espeleólogo)

Gloria González Fortes (Especialista en ADN e Bioloxía Molecular)

Aurora Grandal d’Anglade (Paleontóloga)

Juan Ramón Vidal Romaní (Xeólogo)

ORGANIZAN

Universidade de A Coruña

Universidade de Santiago de Compostela

IAF Unidade de Antropoloxía Forense de Verín

Real Academia Galega de Ciencias

COLABORAN

Deputación de Lugo

Concello de Folgoso do Caurel

Share This